Wpływ stylu kierowania na pracę zespołu

Wpływ stylu kierowania na pracę zespołuWiedza psychologiczna przydatna jest w wielu dziedzinach naszego życia, w tym w zarządzaniu organizacją. Każdy członek kadry zarządzającej powinien wiedzieć, że obrany przez niego styl kierowania ma ogromny wpływ na efektywność działania pracowników.

Przekłada się to zarówno na szybkość, jak i jakość wykonywanych przez nich obowiązków. Wyróżnia się trzy style kierowania pracownikami, które można stosować zarówno w formie czystej, jak i decydować się na styl mieszany.

Istotą skutecznego kierowania zespołem pracowników jest oczywiście odpowiedni dobór stylów, pozwalający na efektywną pracę w konkretnych sytuacjach. Aby czynić to świadomie, warto wiedzieć, czym cechują się konkretne style i w jakich momentach ich wdrażanie pozwala na najbardziej efektywną pracę grupy.

Styl kierowania autokratyczny

Styl autokratyczny cechuje się surowym podejściem szefa do kierowania zespołem. Jest on wymagającym przełożonym, wydaje rozkazy i polecenia, jednocześnie kontrolując ich wykonywanie. O wiele częściej karze niż nagradza swoich pracowników. Zespół, kierowany w sposób autokratyczny pracuje nieefektywnie, zadanie wykonywane są rzetelnie jedynie w momencie bezpośredniego nadzoru. Ponadto, specyfika sprawowania władzy przekłada się na niezdrową atmosferę wśród pracowników. Pojawia się bowiem agresja oraz zachowania rywalizacyjne.

Styl kierowania liberalny

Kolejnym stylem jest styl liberalny, cechujący się całkowitą swobodą zostawianą pracownikom, zarówno w kwestii wyboru celów działania, jak również metod, z pomocą jakich cele te zostaną osiągnięte. Przełożony nie ingeruje w pracę zespołu, nie kontroluje jej ani nie ocenia. Jak nietrudno się domyślić, styl liberalny nie przekłada się na efektywność pracowników. Zadania wykonywane są na niskim poziomie, jakość efektów pozostawia wiele do życzenia.

Styl kierowania demokratyczny

Ostatni styl, styl demokratyczny, łączy w sobie nastawienie na zadania, zaczerpnięte ze stylu autokratycznego oraz swobodę stylu liberalnego. Osoba zarządzająca jest z jednej strony wymagająca, ale z drugiej otwarta na rozmowy z pracownikami, traktuje ich jak partnerów, zachęcając do wyrażania własnego zdania i pytając o opinię w kluczowych kwestiach. Efektywność pracy jest mniejsza niż podczas stosowania stylu autokratycznego, nie mniej jednak stosowanie stylu demokratycznego przyczynia się do lepszej integracji grupy, ponieważ postrzegana jest ona jako całość, spajana przez wspólny cel.Podobne:
Motyw ogrodu w literaturze i sztuce

Ogród w literaturze i sztuceNatura otaczająca człowieka jest nieodłączną częścią jego życia. Przyroda istnieje w nim jako element bytu ludzkiego

To wcale nie jest idealna przyjaźń, czyli o pułapce friendzone

FriendzoneO tym, że ktoś wpadł we friendzone słyszymy coraz częściej. Co to właściwie jest? Czy to coś niebezpicznego, przed czym powinniśmy s

Podświadomość i jej moc

PodświadomośćPodświadomość dysponuje ogromną mocą, a my, jako władcy naszych umysłów możemy nią kierować. Wystarczy wiedzieć jak to robić, by znacząco