Struktura talii tarota

Talia tarotaKarty tarota powstały w wieku XV. Początkowo służyły do gier hazardowych, z czasem nabierając charakteru ezoterycznego.

Obecnie karty do gry stanowią już całkowicie osobną kategorię, podczas gdy talia tarota w pełni weszła do świata wróżb i magii. Nie wyrokując, czy trafne przepowiadanie przyszłości jest z jej pomocą możliwe, przyjrzyjmy się samej strukturze owej talii.

Małe arkana

Talia tarota składa się z 78 kart, z których 56 to małe arkana. Od nich bezpośrednio wywodzą się współczesne karty do gry, ich struktura wielu ludziom wyda się więc znajoma. Dzielą się zatem małe arkana na 4 kolory, każdy po 14 kart, ułożonych od asa (w tarocie jest to jednoznacznie jedynka), poprzez blotki (od dwójki do dziesiątki), aż do króla. W porównaniu z kartami klasycznymi, małe arkana zawierają dodatkową figurę - jest to rycerz, w hierarchii starszeństwa usytuowany między damą a waletem. Inne są również nazwy kolorów. Zamiast trefli mamy buławy lub kije, kara odpowiadają denarom lub pentaklom (pentakl to pięcioramienna gwiazda wpisana w okrąg), kiery to kielichy, zaś piki - miecze. Do każdego koloru małych arkan przypisany jest określony żywioł oraz ogólna sfera ludzkiego życia, której poszczególne karty dotyczą. I tak, karty spod znaku buław symbolizują żywioł ognia i odnoszą się do fizycznej aktywności. Denarom przypisano żywioł ziemi i kwestie finansowe. Kielichy symbolizują wodę i odnoszą się do strefy uczuć. Żywiołem mieczy jest powietrze, a karty w tym kolorze dotyczą sfery umysłowej, intelektualnej. Poszczególne karty mają rzecz jasna różne znaczenie, dodatkowo zmieniające się w zależności od konfiguracji, w której wystąpią w konkretnym rozkładzie.

Wielkie arkana

Wielkie arkana to karty tarota o szczególnej mocy i znaczeniu. Składają się na nie 22 ułożone po kolei (ponumerowane) alegorie postaci archetypicznych, ról i sytuacji życiowych, przez które przechodzi człowiek. Wielkie arkana rozpoczyna karta Głupca (od którego pochodzi dobrze znany z kart do gry joker), oznaczona numerem 0. Wielu interpretatorów tarota uważa, że całe wielkie arkana symbolizują drogę głupca, którym w istocie jest każdy z nas, przez życie. W wyniku nabytych doświadczeń, ów nierozgarnięty lekkoduch wyzbywa się swojej głupoty, stając się inną osobą. Karty tarota bywają jednak przewrotne. Oto bowiem, w wielu taliach, Głupiec oznaczony jest również liczbą 22. Stanowi więc nie tylko pierwsze, ale i ostatnie ogniwo wielkich arkan, symbolizując jednocześnie początek i koniec drogi przez życie. Abstrahując od rozważań o Głupcu, każda karta zaliczana do wielkich arkan ma swoje odrębne znaczenie i siłę rzutującą na interpretację całego rozkładu.Podobne:
Opera - definicja, historia, przykłady: "Straszny dwór", "Carmen"

OperaOpera to według słownika języka polskiego "sceniczny dramat muzyczny, wykonywany przez śpiewaków, tancerzy i orkiestrę, złożony z arii, duetów, chórów i

Kultura - czym jest? Definicja, typy i rola

Kultura masowa, popularnaKultura jest ważną dziedziną naszego życia. W różnych kontekstach słowo to może kojarzyć się na kilka sposobów, zwłaszcza w języku

Kultura masowa (popkultura) - definicja, cechy, przykłady

Kultura popularnaWedług definicji kultura masowa (popkultura) to termin z zakresu socjologii i antropologii kulturowej oznaczający charakterystyczny dla