Rola kultury

KulturaKultura w życiu każdego z nas odgrywa inną rolę, ale nie da się zaprzeczyć faktowi, że jest naprawdę ważna. Dziś to pojęcie pojmowane jest zwłaszcza jako sztuka, czyli słowo pisane czy mówione, ale również jako muzyka, film czy plastyka. Kultura rozumiana w ten sposób jest sposobem na poznanie otaczającego nas świata. Rola kultury w życiu społecznym jest bardzo istotna.

Odgrywa ona ważną rolę nie tylko na pojedynczej jednostki, ale i dla całego społeczeństwa. Ma ona zadanie do odegrania w kształtowaniu tożsamości narodowej i patriotyzmu. Uczy zachowań społecznych, przeciwdziała również negatywnym zjawiskom, takim jak na przykład, powszechny dziś niestety, zanik wartości czy utrata szacunku do tego, co powinno być priorytetem.

Kultura to nieodłączny element każdego społeczeństwa, jest spoiwem, które łączy ludzi w krąg wspólnoty. Jeśli już mowa o wspólnocie to trzeba w tym miejscu wspomnieć o Unii Europejskiej, która otwarcie pochwala wszelkie inicjatywy kulturalne, co nagradza dofinansowaniami.Podobne:
Zagadnienia brzydoty i piękna w sztuce

SztukaH. Read stwierdził: "Utożsamianie sztuki i piękna jest na dnie wszystkich naszych trudności przy ocenie sztuki. Sztuka bowiem niekoniecznie jest piękne

Naturalizm i relatywizm kulturowy

Naturalizm i relatywizmNaturalizm i relatywizm kulturowy w kontekście rozważań H.Schnadelbacha

Aksjologia

AksjologiaAxia - po grecku znaczy wartość, a wartość to podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi