Serwis kulturalny

Teatr - kopalnia uczuć i emocji

TeatrTeatr wiązał się zawsze z życiem społecznym, z ludzkimi wierzeniami, ideałami i kulturą. Oddawanie czci bogom, wyrażające się w religijnych obrzędach, procesjach, tańcach i śpiewach, które przybierały formy widowiska, było początkiem teatru. Niezależnie od epoki, udział ochotników, powiedzielibyśmy dzisiaj - amatorów - w różnego rodzaju uroczystościach będących odzwierciedleniem teatru ulicznego czy masowego, był znaczny.

Więcej…

   

Historia wobec antropologii kulturowej

Historia i antropologia kulturowa to odmienne, lecz często przeplatające się ze sobą dziedziny nauki. Dawniej, płaszczyzny, na których nawzajem się uzupełniały, prowadziły zwykle do sporów antropologów z historykami dotyczących metodologii badań. Pierwsi zarzucali drugim zbytnie skupianie się na suchych faktach historycznych i opisywaniu tylko wybitnych jednostek, zaś z drugiej strony drwiono z opierania się na przekazach ustnych przy prowadzeniu badań, czy też ze skupiania się na nieistotnych szczegółach.

Więcej…

   

Oglądanie filmów a emocje, odczucia i wrażenia

Emocje podczas oglądania filmuZazwyczaj recenzje filmów skupiają się na refleksji nad przedstawioną historią. Zarówno wśród profesjonalnych krytyków, jak i amatorów dzielących się swoimi opiniami na temat niektórych filmów np. na blogach internetowych, niewiele znajdujemy informacji na temat emocji i doznań jakie wzbudza film.

Więcej…