Serwis kulturalny

Opera - definicja, historia, przykłady: "Straszny dwór", "Carmen"

OperaOpera to według słownika języka polskiego "sceniczny dramat muzyczny, wykonywany przez śpiewaków, tancerzy i orkiestrę, złożony z arii, duetów, chórów i innych form muzyki scenicznej". Już ta lakoniczna definicja jest dowodem, że jest to forma bardzo złożona i dotyczy wielu dziedzin sztuki. Wprawdzie opera określona tu została jako utwór muzyczny, ale jednocześnie podkreślone zostały różnorodne formy wyrazu muzycznego jak śpiew solowy i chóralny, balet i muzyka w wykonaniu orkiestry.

Więcej…

   

Czym jest graffiti? Historia. Graffiti w Polsce

graffitiOd najdawniejszych czasów ludzie przejawiali potrzebę utrwalania na ścianach budynków publicznych śladu swojej obecności lub wyrazu swoich przekonań. Mury stawały się nierzadko miejscem walki ideologicznej - napisy czy rysunki umieszczane na nich przeradzały się w otwarte polemiki, towarzyszyły rewolucjom, zmianom i przełomowym momentom w historii.

Więcej…

   

Kultura - czym jest? Definicja, typy i rola

Kultura masowa, popularnaKultura jest ważną dziedziną naszego życia. W różnych kontekstach słowo to może kojarzyć się na kilka sposobów, zwłaszcza w języku potocznym. Istnieje wiele definicji kultury, często rozbieżnych, a nawet sprzecznych. Nasze jednostkowe doświadczenia determinują to, jakie pierwsze skojarzenie pojawi się w naszych głowach słysząc dane pojęcie. W zależności od środowiska, w którym przebywają najczęściej, jedni kulturę postrzegać będą jako dobre wychowanie, inni jako muzykę, sztukę, teatr i film.

Więcej…