Serwis kulturalny

Duchy są różne, tak jak różni są ludzie... ale po co literaturze zjawy, sny i wizje?

ZjawaLegendy i ludowe podania - to tam występowały zagadkowe istoty, duchy i zjawy, które na przestrzeni wieków stawały się inspiracją dla pisarzy i poetów. Zakorzeniony w kulturze świat niematerialny ujmowano bardzo różnorodnie, żonglując motywami i funkcjami nadnaturalnych istot. Wykorzystywano również wizje i sny, które miały być przepowiednią przyszłości.

Więcej…

   

Wpływ kultury masowej na gry komputerowe

Gry komputeroweKultura masowa towarzyszyła człowiekowi już od czasu wynalezienia druku, lecz prawdziwego rozpędu nabrała dopiero w XIX wieku, wraz z upowszechnieniem się sztuki czytania i pisania. Literatura, jako jedna z pierwszych jej form, wywarła wielki wpływ na charakter późniejszych jej nośników związanych z rozwojem technologii jak film, telewizja czy radio. Nie inaczej mogło być gdy pojawił się kolejny, komputery, a wraz z nimi, gry komputerowe.

Więcej…

   

Historia wobec antropologii kulturowej

Historia i antropologia kulturowa to odmienne, lecz często przeplatające się ze sobą dziedziny nauki. Dawniej, płaszczyzny, na których nawzajem się uzupełniały, prowadziły zwykle do sporów antropologów z historykami dotyczących metodologii badań. Pierwsi zarzucali drugim zbytnie skupianie się na suchych faktach historycznych i opisywaniu tylko wybitnych jednostek, zaś z drugiej strony drwiono z opierania się na przekazach ustnych przy prowadzeniu badań, czy też ze skupiania się na nieistotnych szczegółach.

Więcej…

   

Więcej artykułów…